Een steun in de rug

U streeft er als werkgever naar om een werkplek te bieden waar iedereen tot zijn recht komt en zich tevreden voelt. Samen met een gemotiveerd, professioneel en vitaal team wilt u optimaal onderwijs bieden.

Ondanks dit mooie streven, zijn er jaarlijks medewerkers die uit hun kracht raken. Zij worden onzeker en zien door de bomen het bos niet meer. Meestal hebben zowel persoonlijke als werkgerelateerde factoren deze situatie beïnvloed. De (wandel)coach kan hier een cruciale steun in de rug bieden op de weg naar duurzaam herstel door vanuit het brede beeld te coachen. Gaandeweg wordt helder waar kansen liggen voor zowel de werknemer als de werkgever.

 

Het aanbod

Mijn bijdrage aan de vitaliteit binnen uw organisatie kan bestaan uit:

  • Preventieve en curatieve individuele coaching
  • Workshops m.b.t. vitaal werken/ leren
  • Oplossingsgerichte intervisie (preventief of om terugval te voorkomen)
  • Sparringpartner op organisatie niveau

 

Samen op koers, sterker verder!

Bij een preventief of curatief traject worden betrokkenen, zoals de directie, meegenomen in het proces.

De medewerker wil afstand nemen, maar heeft u tegelijkertijd nodig om van alle kanten de mogelijkheden tot herstel te bezien en de juiste support te bieden. Daarnaast heeft u de feedback van uw medewerker(s) nodig bij het gezond houden van de organisatie.