Samenwerking met;

Natuurlijk is in de meeste gevallen je eerste aanspreekpunt je huisarts, Gemeente, WMO etc. Maar er zijn tal van andersoortige ondersteuners werkzaam binnen jouw gemeente waar je wellicht ook hulp en ondersteuning kunt krijgen. Uiteraard zal eenieder duidelijk moeten zijn over wat ze te bieden hebben en doorverwijzen wanneer er meer expertise nodig is of problemen meer professionaliteit behoeven.