INSCHRIJVEN ACTIVITEIT

Vul bij bericht onderstaande informatie in om je aan te melden voor een activiteit.  

Voornaam:
Achternaam:
Geboorte datum: 
Telefoonnummer:
Straat + huisnummer:
Postcode:
Plaats:
Aantal personen:
 
Geef de activiteit aan waaraan je wilt deelnemen of informatie wilt.

O Groepswandeling

O Dagwandeling

O Meerdaagse wandeling

O Coaching

O Meditatie / Mindfulness